2013-01-28 06:00Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Fortsatt god tillväxt

Lönesumman fortsätter att öka under tredje kvartalet 2012 i Stockholm, drivet av den privata sektorn. Tillväxten sker i samtliga branscher. Försäljningen och nyföretagandet minskar dock. Arbetsmarknaden försvagas även med fler arbetslösa. Trenden med ökad sysselsättning fortsätter i takt med den fortsatt starka befolkningsökningen. Det framgår av den senaste rapporten av Stockholmskonjunkturen.

Lönesumman ökade under tredje kvartalet 2012 med 5,1 procent i Stockholms län och 6,7 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Tillväxten fick därmed ny fart i Stockholm. I övriga Sverige var tillväxten 3,7 procent under perioden. Tjänstesektorn, finans samt hotell- och restaurang är branscherna med störst ökning.

-  Det är bra att tillväxttakten i lönesumman återigen ökar. Stockholm står starkt även om vi ser resultatet av den svaga globala konjunkturen. Sysselsättningen ökar i takt med den kraftiga inflyttningen, trots en i övrigt dämpad arbetsmarknad, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Arbetslösheten ökade under perioden med 0,2 procentenheter i länet respektive 0,3 i staden. Den totala sysselsättningen ökade dock med 1,3 procent. Antalet invånare i Stockholms län fortsatte också öka, under tredje kvartalet med 10 558 personer. Stockholms stad stod för cirka hälften av ökningen.

Antalet besökare till Stockholm fortsätter alltjämt att öka. Under tredje kvartalet kom 1,2 procent fler besökare till länet och 2,6 procent till staden. Ökningen i övriga Sverige var 0,9 procent.

Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

För mer information
Per Holmlund, presschef
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler