2012-01-27 06:00Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Fortsatt god tillväxt och stigande lönesumma

 Den senaste Stockholmskonjunkturen visar på en fortsatt god tillväxt för Stockholm. Lönesumman för staden fortsätter att stiga med den privata sektorn som draglok. En positiv utveckling inom den offentliga sektorn håller takten uppe. Tillväxttakten i den privata sektorn dämpas något och arbetslösheten vände upp.

Under tredje kvartalet 2011 ökade lönesumman med 7,2 procent i Stockholms län och 6,9 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. I övriga landet ökade lönesumman med 5,5 procent under samma period. Sysselsättningen och antalet lediga jobb fortsätter att utvecklas positivt, men takten dämpas något.
Jämfört med samma period förra året ökade antalet sysselsatta invånare med 2,9 procent i staden

Det starka nyförtagandet i Stockholm håller i sig med en årstakt på historiskt höga 24 700 nya företag i länet och 14 300 i staden. Stockholms invånarantal ökar i allt snabbare takt. Under tredje kvartalet 2011 ökade antalet invånare med 0,5 procent i länet och 0,7 procent i staden. De senaste fyra kvartalen har Stockholms län ensamt svarat för 55 procent av Sveriges befolkningsökning under perioden.

  - Stockholm har en fortsatt stark arbetsmarknad trots att arbetslösheten ökar igen. Det kraftfulla nyföretagandet är mycket positivt. Att staden också får allt fler invånare visar att Stockholm har en stor attraktionskraft, vilket är glädjande, säger Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region.

 - Trots den osäkra ekonomiska situationen i vår omvärld visar Stockholm sammantaget på god tillväxt. Satsningen på Stockholm som Europas ledande hållbara tillväxtregion fortsätter.

De lediga jobben fortsätter att öka i Stockholm men dämpas något. Ökningen ligger på 27 procent i både staden och länet jämfört med tredje kvartalet 2010. Samtidigt ökade antalet varslade personer med 36 procent i länet och vände upp något i staden med 2 procent jämfört med tredje kvartalet 2010.

 Försäljningen vände svagt uppåt med 2,5 procent i länet jämfört med förra kvartalet. Transport, kommunikation och information var den starkaste branschen i länet. Under tredje kvartalet 2011 gjordes 3,151 miljoner kommersiella övernattningar i Stockholm, varav 2,228 miljoner i Stockholms stad. En ökning med 2 respektive 3 procent jämfört med samma kvartal 2010. Gästnätter från utomeuropeiska besökare ökade mest under perioden med 11 procent. Bland de utländska besökarna svarade Kina, Polen och USA för de största volymökningarna.

Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

För mer information
Maria Fogelström Kylberg, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, maria.fogelstrom-kylberg@stockholm.se

 

 

Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.

 


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler