2016-09-27 09:10Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Fortsatt positiv utveckling i Stockholm

Under andra kvartalet 2016 fortsatte Stockholms näringsliv sin positiva utveckling. Konjunkturrapporten visar att lönesumman och antalet nya företag ökade samtidigt som arbetslösheten minskade i jämförelse med motsvarande kvartal 2015.

- Stockholms tillväxt fortsätter, arbetsmarknad stärks och bostadsbyggandet tar fart vilket är glädjande och viktigt för stadens fortsatta utveckling, säger Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region.

6378 företag startades i länet under andra kvartalet, varav 3 761 i staden. För länet är det en ökning med 20 % och för staden 21 % jämfört med andra kvartalet 2015. Sysselsättningen i länet ökade mest inom byggindustrin samt företag verksamma inom vård och omsorg under andra kvartalet. Antalet lediga jobb ökar i både Stockholms län och stad med antalsmässigt störst ökning bland företag verksamma inom finansiell verksamhet och företagstjänster.

Under de senaste fyra kvartalen har länet fått 35 000 fler invånare varav 10 800 i staden motsvarande befolkningsökningar på två respektive en procent. Bostadsbyggandet ökade i både länet och staden jämfört med andra kvartalet 2015. Totalt har drygt 15 800 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 6 500 i staden.

Om rapporten
Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Ladda ner rapporten här:
http://foretag.stockholm.se/Foretagsservice/Stockholmskonjunkturen1/

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm
stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com
www.movetostockholm.com

   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler