2008-11-25 09:10Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Fortsatt stark privat sektor

Tillväxten i lönesumma fortsatte i Stockholms län under andra kvartalet 2008. Det är återigen den privata sektorn som på bred front driver utvecklingen i huvudstadsregionen. Men tydliga tecken på avmattning finns.

Stockholm fortsätter att stå emot den globala konjunkturnedgången men flera indikatorer visar på en avmattning. Såväl omsättningen som lönesumman i Stockholm fortsätter att växa. Även företagandet är fortsatt högt. På arbetsmarknaden ökar sysselsättningen under tredje kvartalet samtidigt som arbetslösheten sjunker. Däremot minskar antalet lediga jobb och antalet varsel har mer än fördubblats jämfört med samma period förra året.

- Vi konstaterar att lågkonjunkturen inte har slagit igenom fullt ut i Stockholm under tredje kvartalet. Men det händer som bekant mycket just nu så man bör ha beredskap för stora förändringar, säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.

Befolkningsökningen i länet är dock den högsta på 2000-talet, samtidigt som bostadsbyggandet faller tillbaka. Besöksnäringen redovisar återigen rekordnivåer.

Under andra kvartalet 2008 växte lönesumman med 8,7 procent i Stockholms län och 6,4 procent i Stockholms stad jämfört med förra kvartalet. I övriga landet var motsvarande siffra 7,9 procent. Tillväxttakten ökade därmed i Stockholms län och i övriga riket jämfört med förra kvartalet, medan tillväxttakten i Stockholms stad dämpades något.

Läs rapporten här: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

För mer information
Per Holmlund, pressansvarig Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

 

Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler