2015-09-17 09:00Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Fortsatt tillväxt under andra kvartalet

Stockholms näringsliv fortsätter att utvecklas positivt under andra kvartalet 2015. Lönesumman ökar, fler företag startas och arbetslösheten minskar i jämförelse med samma period 2014. Det visar Stockholmskonjunkturens andra rapport för 2015.


Både i staden och i länet ökade lönesumman med drygt 5 procent andra kvartalet i år, i jämförelse med samma period 2014. Totalt startades 5 321 nya företag i länet, varav 3011 i staden. Det var en ökning med 3 procent för länet och 2 procent för staden.

- Det är mycket glädjande siffror. Stockholm har ett fantastiskt näringsliv med en stark, positiv utveckling som vi är glada och stolta över. Stockholms företag skapar nya jobb och ökar stadens attraktivitet, inte minst inom ICT där Stockholm är ett av de riktigt starka namnen i världen, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm.

På arbetsmarknaden fortsatte sysselsättningen att utvecklas positivt. Under årets andra kvartal minskade arbetslösheten med 4,3 procent i länet och med 4,5 procent i staden. Även antalet varsel minskade medan antalet nyanmälda platser på arbetsförmedlingen fortsatte att öka.

- Stockholm fortsätter vara ett tillväxtlokomotiv även under andra kvartalet 2015. Både staden och länet visar på ett dynamiskt näringsliv som skapar jobb och möjligheter för Stockholm att fortsätta växa, säger Olle Zetterberg, vd, Stockholm Business Region.

Totalt ökade andelen lediga jobb med 26 procent i länet och med 14 procent i staden, vilket motsvarar ett antal på drygt 80 000, respektive 50 000 nya jobb.

Stockholms befolkning fortsatte samtidigt att växa. Under de senaste fyra kvartalen fick länet drygt 32 000 nya invånare, motsvarande en ökning på 1 procent. 

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler