2011-03-31 08:30Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: God tillväxt under fjärde kvartalet avrundar starkt år för Stockholm

Tillväxttakten i lönesumman har ökat varje kvartal i Stockholms län sedan hösten 2009. Tillväxten i länet har under fjärde kvartalet inte varit så hög sedan början av 2008, vilket innebär en stark avslutning på 2010 för Stockholm.

Lönesumman ökade under det fjärde kvartalet 2010 med 6,4 procent i Stockholms län och 6,3 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Det är den högsta tillväxttakten i Stockholms län sedan första kvartalet 2008 och innebär en stark avslutning på 2010.

- 2010 var ett bra år för Stockholm. Lönesumman har utvecklats mycket positivt under hela 2010. Försäljningen inom privat sektor har ökat varje kvartal och företagandet når ständigt nya rekordnivåer, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

På arbetsmarknaden har antalet sysselsatta invånare ökat stabilt samtidigt som antalet lediga jobb ökat kraftigt. Under fjärde kvartalet 2010 vände till slut också den öppna arbetslösheten ned i såväl absoluta tal som i relation till arbetskraften och når den lägsta nivån på 1,5 år.

Att Stockholm är en attraktiv region märks också i befolkningsstatistiken. Länet ökade antalet invånare med 35 161 personer och svarade för närmare hälften av Sveriges totala befolkningsökning under året. Även besökarna blir allt fler – Stockholm tillhör nu en av de städer i Europa som har över 10 miljoner kommersiella övernattningar per år.

Rapporten finns att ladda ner på: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler