2014-01-20 05:42Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Högsta tillväxttakten sedan 2010

Stockholm visar ett starkt tredje kvartal. Försäljningen i privat sektor når den högsta tillväxttakten sedan 2010 samtidigt som lönesumman fortsätter att växa. Även befolkningen och bostadsbyggandet ökar. Det framgår av den senaste rapporten Stockholmskonjunkturen.

Omsättningen i privat sektor ökade under tredje kvartalet 2013 med 4 procent i länet och med 10 procent i staden jämfört med föregående kvartal. I övriga landet ökade omsättningen med 3 procent.

-  Stockholm fortsätter att utvecklas positivt med en stark försäljningstillväxt. Det är särskilt glädjande att sysselsättningen stiger samtidigt som antalet konkurser når de lägsta nivåerna på flera år, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region

Arbetsmarknaden i Stockholm fortsätter framåt. Både antalet sysselsatta och antalet lediga jobb ökar. Samtidigt stiger arbetslösheten på grund av den stora inflyttningen till regionen. Antalet sysselsatta i länet ökade med 2,2 procent och i staden 4,7 procent. I övriga landet ökade sysselsättningen med 0,7 procent.

Under kvartalet påbörjades byggandet av 1 991 lägenheter, varav 1 154 i Stockholms stad. Det motsvarar en ökning med närmare 30 procent i både staden och länet jämfört med samma kvartal föregående år. I övriga landet ligger motsvarande ökning på 5 procent.

Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

För mer information
Monica Ewert, kommunikationschef
070 472 80 74, monica.ewert@stockholm.se

 

Om StockholmskonjunkturenStockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler