2018-06-21 15:01Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: lönesumman ökar i privat sektor

null

Stockholmskonjunkturen är fortsatt stark i första kvartalet av 2018, men mattas av jämfört med samma period 2017. Lönesumman i privat sektor ökade jämfört med motsvarande kvartal 2017 i både Stockholms län och stad, med information och kommunikation samt byggindustrin som främsta draglok. Näringslivet och befolkningsutvecklingen utvecklas väl medan byggandet följt en svagare utveckling.

Stockholms arbetsmarknad är i huvudsak fortsatt stark. Antalet nystartade företag minskar dock, men det gör även antalet konkurser. Antalet sysselsatta invånare i länet har ökat med 27 900 personer de senaste fyra kvartalen, trots det har vård och omsorg, bygg och finansiell verksamhet färre sysselsatta. Antalet varslade personer ökade i såväl staden som länet. Arbetslösheten i förhållande till befolkningen var oförändrad i både länet och staden jämfört med samma kvartal 2017. Antalet lediga jobb blev dock färre under första kvartalet i Stockholms län och stad. 

Under de senaste fyra kvartalen har antalet invånare ökat med 37 800 personer i länet varav 12 800 i staden, vilket motsvarar ökningar med 1,7 respektive 1,4 procent. Bostadsbyggandet minskade i både länet och staden jämfört med första kvartalet 2017, motsvarande minskningar på 49 procent i länet och 54 procent i staden. 

- Det är positivt att rapporten visar att näringslivet utvecklats väl och vad gäller den svagare utvecklingen inom byggsektorn är det värt att betona att byggandet under de senaste åren legat på en osedvanligt hög nivå, säger Olle Zetterberg VD på Stockholm Business Region.

Om rapporten

Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com

www.visitstockholm.com

www.stockholmbusinessregion.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler