2013-07-23 06:30Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Lönesumman växer

Lönesumman ökade under första kvartalet 2013 med 2,5 procent i Stockholms län och 1,1 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Tillväxttakten dämpades därmed. I övriga Sverige var tillväxten 2,7 procent.

I privat sektor ökade försäljningen i länet och staden med 0,1 respektive 0,3 procent jämfört med föregående kvartal. I övriga landet minskade omsättningen under perioden med 1,5 procent. Starkast utveckling hade finans- och företagstjänster.

-  Stockholm fortsätter att växa även om tillväxten nu dämpas, framförallt i staden. Försäljningen och sysselsättningen växer medan nyföretagandet och antalet lediga jobb minskar. Allt fler fortsätter dock att flytta till Stockholm, vilket är ett gott tecken på stadens attraktionskraft, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Under första kvartalet ökade antalet sysselsatta i Stockholms län med 22 800 personer, varav 15 800 i Stockholms stad. Antalet arbetslösa är 6,2 procent i både länet och staden, en ökning med 0,4 respektive 0,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I övriga landet var arbetslösheten 9,0 procent.

Antalet invånare i Stockholm fortsätter att växa. Under första kvartalet ökade befolkningen med 8 859 personer i länet, varav 4 418 i staden jämfört med föregående kvartal. Det innebär en ökning med 0,4 respektive 0,5 procent.

Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

För mer information
Per Holmlund, presschef
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se


Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler