2009-10-01 09:15Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Ökad sysselsättning och dämpad tillväxt

Tillväxten i lönesumman fortsatte ned under andra kvartalet 2009, men de flesta branscherna hade en positiv utveckling jämfört med förra kvartalet. Samtidigt ökar sysselsättningen.

Under andra kvartalet 2009 ökade lönesumman med 1,0 procent i länet och 0,7 procent i staden jämfört med första kvartalet 2009. Under perioden ökade antalet sysselsatta med 10 200 personer eller 2,3 procent i Stockholm stad. I länet som helhet ökade sysselsättningen med 6800 personer eller 0,7 procent jämfört med andra kvartalet 2008. I övriga landet minskade sysselsättningen med 3 procent.

- Stockholm klarar sig bättre än Sverige i övrigt och är fortsatt en motor. Antalet sysselsatta personer stiger och inflyttningen ökar vilket stärker Stockholms attraktionskraft, säger Olle Zetterberg, vd för Stockholm Business Region.

Omsättningen i privat sektor minskade under perioden med 1,5 procent i Stockholms län och 5,2 procent i Stockholms stad jämfört med förra kvartalet. Nedgången dämpades därmed i länet medan tappet ökade i staden. I övriga riket minskade omsättningen med 13,3 procent.

Trots nedgången uppvisar majoriteten av branscherna en ökad omsättning i länet och staden. Starkaste branscherna var vård och omsorg, handel samt hotell och restaurang.

Ladda ner Stockholmskonjunkturen här: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.
Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler