2016-12-20 11:15Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Positiv utveckling i Stockholm

null

Under tredje kvartalet 2016 fortsatte Stockholms positiva utveckling visar konjunkturrapporten. Lönesumman ökade och arbetslösheten fortsatte att minska i både Stockholms län och stad jämfört med motsvarande kvartal förra året.

- Det är mycket glädjande siffror. Stockholm har ett fantastiskt näringsliv med en stark, positiv utveckling som vi är glada och stolta över. Arbetslösheten fortsätter att sjunka och vi ser också att fler jobb skapas, inte minst i IT-branschen där Stockholm har en stark position jämfört med många andra städer i Europa och världen, säger Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S). 

Sysselsättningen i länet ökade mest inom IT-branschen samt företag verksamma inom vård och omsorg under tredje kvartalet. Antalet lediga jobb ökar i både Stockholms län och stad med antalsmässigt störst ökning bland företag verksamma inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Antalet varsel ökade i länet men minskade i staden. Arbetslösheten fortsatte minska i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal 2015.

- Stockholm har en stabil tillväxttakt, mycket tack vare vårt diversifierade näringsliv. Att ha tillväxt spridd över många olika branscher är en viktig nyckel för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, samtidigt som bostadsbyggandet är avgörande för att klara av befolkningsökningen, säger Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region.

Under de senaste fyra kvartalen har länet fått 36 600 fler invånare varav 11 400 i staden motsvarande befolkningsökningar på 2 respektive 1 %. Bostadsbyggandet ökade i både länet och staden jämfört med tredje kvartalet 2015. Totalt har drygt 17 000 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 6 500 i staden.

Om rapporten
Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Ladda ner rapporten i sin helhet här:
http://foretag.stockholm.se/Foretagsservice/Stockholmskonjunkturen1/

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm
stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com  
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler