2016-06-29 06:00Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Positiv utveckling under första kvartalet 2016

Stockholms näringsliv fortsätter att utvecklas positivt under första kvartalet 2016.Lönesumman ökade jämfört med motsvarande kvartal 2015 i både Stockholms län och stad. 6 740 företag startades i länet under årets första kvartal, varav 3 939 i staden. För länet är det en ökning med 7 % och för staden 2 % jämfört med första kvartalet 2015.

På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Sysselsättningen i länet ökade mest inom hotell- och restaurangbranschen samt byggindustrin under årets första kvartal. Antalet lediga jobb ökar i både Stockholms län och stad med antalsmässigt störst ökning bland företag verksamma inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Antalet varsel minskar. Arbetslösheten fortsatte minska i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal 2015.

Under de senaste fyra kvartalen har länet fått 34 100 fler invånare varav drygt 11 000 i staden motsvarande befolkningsökningar motsvarande 2 och 1 %. Bostadsbyggandet ökade kraftigt i både länet och staden jämfört med första kvartalet 2015. Totalt har drygt 14 400 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 5 900 i staden.

- Det är positivt att vi ser en ökning av bostadsbyggandet. Det är viktigt för stadens fortsatta utveckling och en förutsättning för fortsatt stark tillväxt i Stockholmsregionen, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Läs rapporten i sin helhet: Stockholmskonjunkturen kv1 2016

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler