2016-03-17 09:53Pressmeddelande

​Stockholmskonjunkturen: Stark avslutning på året i Stockholm

Stockholms näringsliv fortsätter visa en positiv utveckling sista kvartalet 2015. Under fjärde kvartalet ökade lönesumman, arbetslösheten minskade och antalet nya företag ökade. Det visar Stockholmskonjunkturens rapport för det fjärde kvartalet 2015.

- Det är en stark avslutning på 2015 för regionen. Näringslivet växer, antalet kommersiella övernattningar ökar och alltfler nystartade företag skapar jobb vilket är glädjande och viktigt för stadens fortsatta utveckling säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Under fjärde kvartalet startades 6 591 företag i länet, varav 3 996 i staden. För länet är det en ökning med 10 % och för staden med närmare 15 % jämfört med fjärde kvartalet 2014.

På arbetsmarknaden fortsätter sysselsättningen utvecklas positivt. Antalet lediga jobb ökar samtidigt som antalet varsel minskar. Arbetslösheten fortsatte minska i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal 2014.

Under 2015 har länet fått 33 400 fler invånare varav drygt 11 500 i staden.

Ladda ner rapporten i sin helhet här: 

http://foretag.stockholm.se/Foretagsservice/Stockholmskonjunkturen1/

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler