2015-12-17 13:57Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Starka siffror för Stockholm under tredje kvartalet 2015

Stockholms näringsliv fortsätter att utvecklas starkt under tredje kvartalet 2015. Lönesumman visar ökad tillväxt, arbetslösheten sjunker och antalet nystartade företag ökar både i staden och i länet. Det visar Stockholmskonjunkturens rapport för tredje kvartalet 2015.

Nyföretagandet fortsatte att öka och antalet konkurser minskade. Under tredje kvartalet registrerades 5 103 nya företag i länet, varav 3 004 i staden. 

- Stockholmskonjunkturen visar ytterligare ett starkt kvartal för både staden och länet. Näringslivet växer och vi ser en bra utveckling på arbetsmarknaden. Båda dessa faktorer är viktiga för att vara en framgångsrik region, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Stockholm befolkning fortsätter att växa. Under de senaste fyra kvartalen har länet fått drygt 31 700 fler invånare, varav 11 500 i staden.

Antalet påbörjade lägenheter ökade också i både staden och länet. Totalt påbörjades drygt 13 400 lägenheter i länet, varav 4 800 i staden de senaste fyra kvartalen. 

Ladda ner rapporten i sin helhet: http://foretag.stockholm.se/Foretagsservice/Stockholmskonjunkturen1/

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler