2012-10-09 06:30Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Starkare privat sektor under andra kvartalet

Under andra kvartalet 2012 fortsatte lönesumman att öka i Stockholm, pådrivet av en starkare privat sektor. Försäljningen steg inom samtliga branscher. Sysselsättningen ökar alltjämt, men i ett lugnare tempo. Byggandet faller, men den kraftiga befolkningsökningen fortsätter.

Lönesumman ökade under andra kvartalet 2012 med 4,1 procent i Stockholms län och 4,7 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Tillväxten minskade därmed i länet men ökade i staden jämfört med förra kvartalet. I övriga Sverige var tillväxten 3,7 procent under perioden. Branscher med starkast utveckling var vård och utbildning.

- Stockholm är en stabil tillväxtregion trots den svaga utvecklingen av världsekonomin. Vi har ett bra utgångsläge att fortsätta att vara en säker hamn för boende, företag och investerare, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Sysselsättningen fortsätter att öka men samtidigt sjunker antalet lediga jobb och arbetslösheten ökar. En av förklaringarna är den fortsatt starka inflyttningen. Befolkningen ökade med ytterligare 9 583 personer i  länet under kvartalet, varav 3 811 i staden.

Bostadsbyggandet är fortsatt lågt med 1 132 lägenheter påbörjade i länet varav 762 i staden. Nedgången var kraftigast bland småhusen, med en minskning på över 80 procent. Stockholm forsätter dock att vara en magnet för turister som under kvartalet fortsatte upp med 5 respektive 6 procent, i länet respektive staden.

Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

För mer information
Per Holmlund, presschef
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler