2009-03-30 10:27Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Starkt Stockholm planar ut

Konjunkturen mattades av i Stockholm under fjärde kvartalet 2008, med lägre ekonomisk tillväxt och svagare försäljning. Samtidigt fortsätter inflyttningen i kombination med en fortsatt god arbetsmarknad.

Under sista kvartalet 2008 dämpades tillväxten i Stockholm. Lönesumman ökade med 4,4 procent i Stockholms län och 5,2 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. I övriga landet var motsvarande siffra -0,1 procent. Jämfört med tredje kvartalet 2008 minskade tillväxttakten med fem tiondelar i länet, medan tillväxttakten var oförändrad i staden. Under perioden ökade sysselsättningen med 38000 personer.

- Tillväxttakten har minskat kontinuerligt sedan toppnoteringen andra halvåret 2007 i såväl Stockholm som i övriga landet, men nedgången har inte varit lika dramatisk i Stockholm. Vi fortsätter att stärka vår konkurrenskraft, säger Olle Zetterberg, vd för Stockholm Business Region.

Befolkningen i länet ökade med 32 000 personer under 2008 och staden passerade 800 000 invånare redan under första halvåret. Antalet kommersiella övernattningar avslutades svagt men ändå kunde besöksnäringen åter tillskrivas ett nytt rekordår.

Byggsektorn klarar sig fortfarande bra, med framtida hjälp av stora infrastrukturprojekt som Citybanan, Norra Länken och E18. Stockholmkonjunkturen finns att ladda ner I sin helhet här: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler