2014-04-02 08:15Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Stockholm ökar

Lönesumman, sysselsättningen, nyföretagandet och befolkningen fortsätter öka i Stockholms stad och Stockholms län. Bostadsbyggandet nådde en av de högsta noteringarna under 2000-talet visar Stockholmskonjunkturens fjärde kvartal för 2013.

Bostadsbyggandet ökade med närmare 150 procent i både staden och länet jämfört med samma kvartal året innan. 11 448 lägenheter påbörjades i Stockholms län, varav 5416 i Stockholms stad under förra året.

Försäljningen fortsätter att öka i Stockholm samtidigt som lönesumman visar en god tillväxt i både Stockholms län och stad. Lönesumman ökade med 4,4 procent i Stockholms län och 3,9 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal.

-  Stockholm utvecklas positivt och har en stark attraktionskraft. På arbetsmarknaden fortsätter sysselsättningen att öka och antalet lediga jobb blir fler samtidigt som antalet varslade personer halveras, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Jämfört med samma kvartal 2012 ökade antalet sysselsatta invånare med 31 700 personer i Stockholms län, varav 16 700 personer i Stockholms stad. Det innebar en ökning med 2,8 procent i länet och 3,4 procent i staden. Även antalet nyföretagare ökade jämfört med förra året, 8 procent i länet och 12 procent i staden.

Antalet kommersiella gästnätter ökade fjärde kvartalet 2013 med 6,3 procent i länet och 4,2 procent
i staden jämfört med motsvarande kvartal 2012. Utländska besökare stod för den starkaste utvecklingen.

 

Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

 

Sabina von Greyerz, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, sabina.von.greyerz@stockholm.se


Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler