2010-01-21 09:10Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Svagt ökande tillväxt och kraftig befolkningsökning

Attraktionskraften avspeglas också i befolkningsstatistiken, med stor inflyttning från utlandet, men också med fler besökare. Under tredje kvartalet 2009 passerade Stockholms län 2 miljoner invånare, med den högsta befolkningstillväxten på hela 2000-talet. Stockholm växer nu med 36 000 fler invånare per år. Utvecklingen avspeglas också i bostadsbyggandet som åter vände upp.

– Stockholm håller alltjämt ställningarna. Näringslivet har visat sig vara väl rustat för det ekonomiska läget. Det stärker vår attraktionskraft idag och gör att vi möter konjunkturuppgången ur en ännu starkare position, säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.

Sysselsättningen fortsätter att stiga i Stockholm, men takten dämpas. Under tredje kvartalet 2009 ökade antalet sysselsatta invånare med 4 200 personer i länet och 7 000 personer i staden. På grund av inflyttningen ökar dock även den öppna arbetslösheten jämfört med förra kvartalet, till 3,9 procent i länet och 4,2 procent i staden. I övriga landet var motsvarande siffra 5,5 procent.

Under tredje kvartalet 2009 växte lönesumman med 1,5 procent i Stockholms län och 0,8 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. I övriga landet var motsvarande siffra 1,2 procent. Tillväxttakten vände därmed upp i länet efter fallandet tillväxtnivåer sedan 2008. I staden fortsatte dock tillväxttakten att minska, men takten dämpades.

 Ladda ner Stockholmskonjunkturen här: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler