2015-04-22 13:00Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Tillväxt hela året 2014

Även fjärde kvartalet 2014 fortsätter Stockholms näringsliv att utvecklas positivt. Lönesumman ökar, arbetslösheten sjunker, antalet lediga jobb ökar och det startas fler företag i både Stockholms län och stad. Det visar Stockholmskonjunkturens fjärde och sista rapport för 2014.

På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Antalet lediga jobb ökar i både länet och staden. Antalet varsel minskar i staden, men ökar i länet. Lönesumman ökade under fjärde kvartalet 2014 med 2,5 procent i länet och 2,7 procent i staden, där den privata sektorn utvecklades starkast.

Nyföretagandet ökar återigen, och antalet konkurser minskar jämfört med samma kvartal föregående år. Under fjärde kvartalet registrerades 5992 nya företag i länet varav 3486 i staden.

- Det är mycket glädjande att sista kvartalet 2014 också visade fina siffror för Stockholm och att hela året därmed blev ett tillväxtår. Stockholm står starkt, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Bostadsbyggandet ökade under sista kvartalet 2014. Totalt har fler än 13200 lägenheter påbörjats i länet under året, varav 4100 i staden.

Under fjärde kvartalet gjordes 2,7 miljoner kommersiella övernattningar i länet, varav 1,9 miljoner i Stockholms stad. Det är en ökning med 8,4 procent i länet och 6,5 procent i staden jämfört med motsvarande kvartal 2013.

Ladda ner rapporten i sin helhet:

www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Ann-Charlotte Jönsson, PR-chef Stockholm Business Region

08-508 28 507, ann-charlotte.jonsson@stockholm.se

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler