2013-04-18 06:00Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Tillväxten fortsätter

Under fjärde kvartalet 2012 fortsatte lönesumman att växa i Stockholm. Den största tillväxten skedde i offentlig sektor. Tillväxttakten dämpades i privat sektor, samtidigt som nyföretagandet minskade och arbetsmarknaden försvagades med fler varsel och ökad arbetslöshet. Sysselsättningen fortsätter dock att öka parallellt. Det framgår av den senaste rapporten av Stockholmskonjunkturen.

Lönesumman ökade under fjärde kvartalet 2012 med 5,2 procent i Stockholms län och 3,9 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Tillväxttakten ökade därmed ytterligare i länet men dämpades i staden och offentlig sektor agerar nu draglok. I övriga Sverige var tillväxten 3,6 procent. Utbildning, hotell och restaurang samt finans- och företagstjänster var de starkaste branscherna i länet under perioden.

-  Läget i Stockholm är stabilt. Tillväxten i offentlig sektor väger delvis upp den dämpade tillväxten i privat sektor. Försäljningen och arbetsmarknaden har försvagats men är överlag starkare än i övriga Sverige. Sysselsättningen fortsätter också att öka, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Antalet sysselsatta fortsatte att öka under perioden med totalt 16 700 personer, de flesta i Stockholms stad. Dock fortsätter även antalet arbetslösa att öka: 0,5 procentenheter i länet och 0,2 i staden jämfört med samma kvartal 2011. Det beror på den fortsatt starka befolkningsökningen, 35 533 i länet, där tre av fyra ingår i arbetskraften.

Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

För mer information:
Per Holmlund, presschef
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler