2010-07-07 10:01Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Tillväxten fortsätter i Stockholm

Den positiva utvecklingen fortsätter i Stockholm. Lönesumman fortsätter att växa och samtliga indikatorer på arbetsmarknaden är positiva. Nu tar även försäljningen i privat sektor tar fart.

Lönesumman fortsätter att växa stabilt i Stockholm, om än på låga nivåer. Under första kvartalet 2010 växte lönesumman med 1,3 procent i Stockholms län och 1,2 procent i Stockholms stad. Samtidigt tar försäljningen i privat sektor tar fart. Branscher som särskilt driver på utvecklingen är handel, hotell och restauranger samt vårdsektorn. Vidare gör den positiva utvecklingen avtryck i företagandet, med fler nya företag och färre konkurser.

– Stockholms starka ställning fortsätter att befästas. Tillväxten stärker, inte minst i ett internationellt perspektiv, konkurrenskraften och gör regionen än mer attraktiv, säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.

På arbetsmarknaden visar indikatorerna på en positiv utveckling. Antalet sysselsatta personer ökade med 2,9 procent i Stockholms stad och 1,1 procent i Stockholms län. På grund av befolkningstillväxten ökade dock även arbetslösheten marginellt. Vidare minskade antalet varslade personer, antalet arbetade timmar ökar och efter två år med vikande tal ökar nu också antalet lediga jobb. Positivt är också att ungdomsarbetslösheten går åt rätt håll.

Stockholmkonjunkturen finns att ladda ner i sin helhet här.

För mer information:
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region 070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer den ekonomiska utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler