2010-04-13 08:45Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Tillväxten stabiliseras

Stockholm fortsätter att trotsa lågkonjunkturen. Den privata sektorn agerar återigen draglok och tillväxten i lönesumman fortsätter, om än på låga nivåer. Sysselsättningen fortsätter att öka och varslen minskar kraftigt.

Lönesumman fortsätter att öka i Stockholm. Under fjärde kvartalet 2009 ökade lönesumman med 0,9 procent i länet och 1,3 procent i staden jämfört med föregående kvartal. Tillväxttakten är därmed samma som kvartalet dessförinnan. I övriga Sverige minskade tillväxten under perioden med -3,4 procent.

Åtta av tolv branscher i länet hade en högre lönesumma under kvartalet och sex av dessa visade en högre tillväxttakt. Vårdbranschen visade starkast tillväxt, följt av FoU och finanssektorn. Branscher med negativ utveckling var företagskonsulter, bygg och tillverkning.

– De flesta ekonomiska indikatorer är positiva med ökad tillväxt, sysselsättning och företagande som följd. Stockholm står väldigt starkt, vilket inte minst avspeglas i den kraftiga inflyttningen förra året, säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.

Under året växte Stockholms län med rekordhöga 37 919 personer, varav 19 297 i Stockholms stad. Antalet sysselsatta fortsätter också att öka, framförallt i staden. De lediga jobben fortsätter att minska men i en dämpad takt. Varslen minskar kraftigt, liksom ungdomsarbetslösheten.

Nyföretagandet ökade under fjärde kvartalet 2009 med 12 procent jämfört med samma kvartal 2008. Totalt registrerades 5 195 företag i länet. Stockholmkonjunkturen finns att ladda ner i sin helhet här: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler