2010-09-29 15:20Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Tillväxten tar fart och arbetslösheten minskar

Det fortsätter att gå bra för Stockholm. Lönesumman växer på bred front, med ökad tillväxttakt kvartal för kvartal. Tjänstesektorerna agerar draglok i utvecklingen. Nu minskar också arbetslösheten för första gången sedan början av 2008.

Under andra kvartalet 2010 ökade lönesumman med 4,3 procent i Stockholms län och 6,2 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Nyföretagande visade också en kraftig ökning, med 26 respektive 28 procent i Stockholms län respektive stad jämfört med samma kvartal 2009.

- Det går fortsatt bra för Stockholm. Staden och regionen är en tillväxtmotor som attraherar företag och människor. Det är särskilt glädjande att arbetslösheten nu minskar, med hänsyn taget till den kraftiga inflyttningen, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Samtliga indikatorer på Stockholms arbetsmarknad går nu åt rätt håll. Arbetslösheten minskar, jämfört med förra kvartalet, och nedgången märks för såväl ungdomar som långtidsarbetslösa. Samtidigt fortsätter antalet invånare i Stockholm att öka med en årstakt på över 35 000 personer per år. Detta möts nu också i ett ökat bostadsbyggande. I staden noteras 1 319 påbörjade lägenheter under kvartalet, vilket är den högsta noteringen på flera år.

Om Stockholmskonjunkturen
Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i rapporten Stockholmskonjunkturen som kommer ut fyra gånger per år.
www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler