2015-01-22 08:30Pressmeddelande

Stockholmskonjunkturen: Tredje kvartalet av tillväxt 2014

Stockholms näringsliv fortsätter att utvecklas positivt även tredje kvartalet 2014. Lönesumman visar ökad tillväxt i både Stockholms län och stad. Närmare 5000 nya företag registrerades i Stockholms län under tredje kvartalet, varav nästan 3000 i Stockholms stad. Det visar Stockholmskonjunkturens tredje rapport för 2014.

Även arbetsmarknaden utvecklas positivt. Antalet lediga jobb ökar samtidigt som varslen fortsätter att minska. Arbetslösheten minskar i både staden och länet jämfört med samma kvartal förra året. Lönesumman ökade tredje kvartalet 2014 med 6,2 procent i Stockholms stad och 5,0 procent i Stockholms län jämfört med föregående kvartal. Det att jämföra med 4,4 procent för övriga landet.

Nyföretagandet fortsätter att öka, och antalet konkurser minskade jämfört med samma kvartal föregående år. Under tredje kvartalet startades det 4801 företag i länet, varav 2802 i staden. Det innebär en ökning med 7 procent i länet och 10 procent i staden i jämförelse med samma kvartal föregående år.

-  Jag är glad över att även tredje kvartalet visar på stark tillväxt för Stockholm. Vi växer, har ett starkt näringsliv och en bra utveckling på arbetsmarknaden. Det är alla viktiga parametrar för en framgångsrik stad, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

  Under tredje kvartalet 2014 fick länet drygt 11 000 fler invånare, varav nästan 5000 i staden.

  Ladda ner rapporten i sin helhet: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmskonjunkturen

  Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
  www.stockholmbusinessregion.se
  www.visitstockholm.com  
  www.investstockholm.com   


  Om Invest Stockholm

  Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


  KONTAKTPERSONER

  Anna Gissler
  VD, Invest Stockholm
  Anna Gissler