2015-10-07 10:19Pressmeddelande

​Storsatsning på Stockholmsregionens life science-bolag

Under de kommande fem åren görs en storsatsning för att öka investeringsgraden i Stockholm regionens bolag inom läkemedel-bio- och medicin (life sciences). Målet är att antalet investeringsmogna företag som kommuniceras gentemot utländska investerare ska förbubblas.


Stockholms stads arbete med att öka investeringsgraden i regionens life science-bolag ska intensifieras under de kommande fem åren. Genom att utveckla metodiken för att identifiera innovativa företag som söker internationella investeringar och samarbeten ska regionens konkurrenskraft stärkas.

- Satsningen innebär att vi kan synliggöra fler spännande och livskraftiga life science- företag i regionen som söker internationella investeringar och samarbeten, säger Ylva Hultman, Business Development Manager på Stockholm Business Region Development.

Satsningen möjliggörs genom en projektfinansiering från Tillväxtverket på knappt sju miljoner kronor (totalt 13 miljoner kronor) för att utveckla identifikationen och informationen kring investeringsmogna företag inom life sicence-sektorn. I dag finns en digital plattform, så kallad Life Science Investment Hotlist, som består av 47 utvalda företag. Plattformen är ett verktyg för investerare som letar efter investeringsmöjligheter inom life science-området.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler