2008-10-01 10:49Pressmeddelande

Stort behov av lågprishotell i Stockholm enligt ny rapport

Stockholm behöver fler hotell för att kunna tillgodose den kraftigt växande besöksnäringen. Lågprishotell, men också exklusiva och nischade hotell, behöver tillkomma enligt en utredning som gjorts på uppdrag av Stockholms stad.

Besöksnäringen fortsätter att växa. Behovet av hotell är som störst inom lågprissegmentet. Det finns även en brist på exklusiva och nischade hotell. Det är några av slutsatserna i en hotellutredning som utförts på uppdrag av Stockholms stads.

- Ett antal nya hotell har etablerats i Stockholm de senaste åren men fler behöver tillkomma för att möta efterfrågan. Det råder en särskild brist på lågprishotell som är en viktig förutsättning för city break-turister. Om bristen fortsätter riskerar vi att bromsa tillväxten i besöksnäringen, säger Olle Zetterberg vd på Stockholm Business Region.

Andra slutsatser från rapporten visar att det råder balans inom övriga hotellsegment i Stockholm.

Utredningen är ett arbets- och beslutsunderlag för utvecklingen av Stockholms besöksnäring.

För mer information

Per Holmlund, pressansvarig Stockholm Business Region

070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm - the Capital of Scandinavia.

www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler