2009-03-13 17:38Pressmeddelande

Sverige är nästa stora datacenternation

Sverige har särskilt goda förutsättningar för att bli ett av de ledande länderna för etableringar av internationella datacenter. Välkommen på ett seminarium om Sverige som datacenternation, med bland andra Dean Nelson, chef på Sun Global Lab & Datacenter Design Services.

Ett av det globala kunskapssamhällets viktigaste och snabbast växande områden är datacenter. Sverige har stora konkurrensfördelar som etableringsplats för datacenter, såsom klimat, el-pris, säkerhet, samt tillgång till kunskap och grön teknologi. Under seminariet diskuteras trender, hot och möjligheter samt Sveriges framtida position inom området.

Huvudtalare är Dean Nelson, en av de största internationella auktoriteterna inom datacenter, chef för Suns globala datacenterkonsolidering och grundare av communityn Data Center Pulse. Seminariet arrangeras av Invest in Sweden Agency och Stockholm Business Region.

Var: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, 1 trappa
När: Fredag den 20 mars klockan 12.30.
Anmälan: per.holmlund@sbr.stockholm.se eller malin.ruthström@isa.se
Program:
The Datacenter Revolution, Dean Nelson, Sun
End-user perspectives, Maths Waxin,Coromatic
District cooling for datacenters, Jenny Dahlberg, Fortum
Nordic Connectivity, Daniel Sjöberg,TeliaSonera
Trends in the European datacenter market, Martijn Loderus, Sun
Geothermal cooling and heating, Peter Bäckström, Malmberg Water

För mer information om Dean Nelson:
http://research.sun.com/minds/2007-1011/
http://blogs.sun.com/geekism/entry/dc_community
http://www.datacenterpulse.com
http://www.youtube.com/user/datacenterpulse

För mer information och bokningsförfrågan intervju med Dean Nelson:

Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region, 070-472 80 69
Malin Ruthström, communications manager Invest in Sweden Agency, 070-592 03 29

Om Invest in Sweden
Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag investerar i Sverige. ISA med huvudkontor i Stockholm har utlandskontor i Indien, Japan, Kina och USA. Därutöver samarbetar ISA nationellt och regionalt samt internationellt med ambassader och konsulat över hela världen.
www.isa.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler