2013-04-12 06:30Pressmeddelande

Tillhör den digitala framtiden Norden? - Seminarium om möjligheter och utmaningar för en av världens ledande IT-regioner

Norden är idag en av världens ledande IT-regioner. Hur behåller vi den positionen i framtiden? Hur främjas tillväxten? Hur attraheras de bästa talangerna? Vad kan Nordens länder lära av varandra? Välkommen till ett seminarium där politiker, myndigheter, organisationer och företrädare för näringslivet från Norden och Baltikum diskuterar regionens möjligheter och utmaningar.

Tid: Måndag den 15 april klockan 12.00-16.30. Inklusive lunch.
Plats: Stockholms stadshus, gyllene salen, Hantverkargatan 1
Deltagare: Tobias Billström (M), migrationsminister, Ulla Hamilton (M) näringslivsborgarråd Stockholms stad, Taavi Kotka, generaldirektör ICT, Estland regering, Tom Togsverd, direktör på branschföreningen ITEK - Dansk Industri, Linnar Viik, European Institute of Innovation & Technology, Thomas Andersson, vd Kista Science City, Annika Rembe, vd Svenska institutet och Nanna-Louise Wildfang, Microsoft Northern Europe and Benelux.
Anmälan: per.holmlund@stockholm.se

Arrangörer är Baltic Development Forum, Microsoft och Stockholms stad. Konferensen är en i raden av flera möten som skett i de nordiska huvudständerna och Bryssel under 2012 och 2013. Syftet är att föra samman aktörer med intresse och inflytande i tillväxtfrågor för att skapa nya idéer kring hur regionen kan utvecklas.

Initiativet kommer från Microsoft som har identifierat Norden och Baltikum som ett av världens IT-centrum. Den synen delas av flera andra internationella aktörer där de nordiska länderna hamnar mycket högt bland annat i World Economic Forums rankningar av länders IT-mognad.

För program och mer information: http://www.bdforum.org/nordic-ict-powerhouse-conference-15-april-stockholm

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler