2007-02-27 09:46Pressmeddelande

Tillväxten på nya toppnivåer

Utvecklingen av lönesumman visar på en fortsatt stark tillväxt i Stockholm. Stockholms stad har den högsta tillväxttakten på mer än fem år och länet ligger kvar på samma höga nivå som de tre senaste kvartalen. Det visar Stockholm Business Regions senaste nummer av Stockholmskonjunkturen, som presenteras idag.
- Under tredje kvartalet 2006 växte lönesumman med 7,8 procent i Stockholms stad och 6,0 procent i Stockholms län jämfört med tredje kvartalet 2005. Den positiva utvecklingen märks på bred front i näringslivet med företag inom tjänstesektorn som främsta motorer, säger Olle Zetterberg, VD för Stockholm Business Region.

- Den höga tillväxten gör också avtryck på arbetsmarknaden. Under fjärde kvartalet 2006 ökade sysselsättningen med 27 200 personer i Stockholms län jämfört med fjärde kvartalet 2005. Dessutom ökade antalet lediga jobb och ligger på årsbasis på den högsta nivån på mer än tio år, fortsätter Olle Zetterberg.

- Även befolkningstillväxten håller i sig med en inflyttningen från övriga landet och utlandet. Under de senaste fyra kvartalen har befolkningen i Stockholms län ökat med drygt 28 000 personer, vilket motsvarar drygt 40 procent av landets totala befolkningstillväxt, avslutar Olle Zetterberg.

Stockholmskonjunkturen i sin helhet »

För information, kontakta:
Kristina Tidestav, avdelningschef, på telefon: 08-508 28 022 eller 070-472 80 22 eller på e-post: kristina.tidestav@sbr.stockholm.se
Katarina Ginsburg, presschef, på telefon: 08-508 28 069 eller 070-4 72 80 69 eller på e-post: katarina.ginsburg@sbr.stockholm.se

Stockholm Business Region följer utvecklingen i Stockholms stad och län i Stockholmskonjunkturen, som kommer ut fyra gånger per år. Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolaget Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler