2008-05-29 09:00Pressmeddelande

Tillväxten tillbaka på toppnivå i Stockholm

Under fjärde kvartalet 2007 växte lönesumman med 8,0 procent i Stockholms län och 7,7 procent i Stockholms stad, jämfört med samma kvartal 2006. Det är andra kvartalet i rad som tillväxttakten ökar i både länet och staden.

– Trots en viss avmattning i den globala konjunkturen står sig Stockholmsregionen starkt. Alla branscher har en positiv utveckling av lönesumman, och tjänstesektorn samt byggbranschen går klart bäst, säger Olle Zetterberg vd för Stockholm Business Region.

Även sysselsättningen fortsätter att öka, liksom befolkningen. Under första kvartalet 2008 ökade sysselsättningen med 2,6 procent och befolkningen med 1,6 procent i Stockholms län jämfört med motsvarande period 2007. I slutet av mars hade Stockholms län 1 956 697 invånare och Stockholms stad hade 798 715 invånare.

– Den starka konjunkturen gör avtryck på arbetsmarknaden och befolkningen fortsätter att öka. Sedan mätningen gjordes har Stockholms stad passerat 800 000 invånare, säger Olle Zetterberg.

Hela rapporten finns att ladda ner här

För mer information, kontakta:
Per Holmlund
Pressansvarig Stockholm Business Region
+46 (0)70 472 80 69
per.holmlund@sbr.stockholm.se

Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler