2013-03-14 08:31Pressmeddelande

Topplista ska locka life science-investeringar till Stockholm

null

Det ska bli lättare för utländska investerare att hitta partners i Stockholm och Uppsala. Nu lanseras Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist, en topplista där regionens hetaste investeringsobjekt presenteras för investerare.

- Med Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist erbjuder vi en kvalitetsstämpel. Det finns ett stort intresse för regionen bland utländska investerare, vi har ett starkt anseende i forskarvärlden och massor av spännande företag. Nu måste vi bli bättre på att omsätta detta i partnerskap och kommersiella framgångar. Listan gör grovjobbet åt de som letar investeringsmöjligheter, säger Ylva Hultman-Erlandsson, life science-ansvarig på Stockholm Business Region Development.

Listan har tagits fram i samarbete med konsultföretaget Avanture och innehåller 20 företag vid lanseringen, tydligt definierade med position, framtidsutsikter, behov och kontaktmöjligheter. Genom att skapa kännedom om listan via investerarmöten, PR och sociala medier, ska den etableras som ett verktyg för investerare. Listan kommer att revideras löpande och företag kommer att tillkomma eller försvinna.

För att kvalificera sig till listan måste företagen erbjuda en produkt eller tjänst, baserad på unik forskning, vilket ska leda till en kommersiell lösning med global potential. De måste även ha etablerat sig på marknaden med en färdig produkt eller tjänst, alternativt vara nära kommersialiseringsfasen.

- Det övergripande målet är att skapa synighet för bolag bland investerarna och få till möten och presentationsmöjligheter. Vi ska nå 150 möten för företagen under 2013, säger Ylva Hultman-Erlandsson.

De utvalda företagen är:

Abera Bioscience, BinaryBio, BioLamina, Biovica, Corline Systems, Diamyd Medical, Episurf Medical, Inerventions, IRRAS, KeytoLead, ModPro, NeoDynamics, NoseLabs, Oss-Q, Premune, Q-linea, Senzime, Spiber Technologies, Xbrane Bioscience och Xspray.

Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist finns tillgänglig för nedladdning som relaterad information, se nedan.

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.investstockholm.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler