2020-07-02 06:00Pressmeddelande

Tufft konjunkturläge i spåren av Covid-19

Foto: Staffan Eliasson, mediabank.visitstockholm.com Foto: Staffan Eliasson, mediabank.visitstockholm.com

Konjunkturrapporten för årets första kvartal visar att Covid-19-pandemin accelererade den ekonomiska avmattning som Stockholm redan upplevde innan virusutbrottet. Detta syns framförallt på utvecklingen av arbetsmarknaden med ökad arbetslöshet och en stor ökning av antalet varsel i jämförelse med samma period 2019. Framförallt hotell- och restaurangbranschen har drabbats svårt av Covid-19-restriktionerna med en minskning av övernattningar, sysselsättning och nyanmälda jobb som följd.

Stockholm har drabbats hårt av pandemin, vilket avspeglas i ett ökat antalet varsel, högre arbetslöshet och fler företagskonkurser under det första kvartalet. Trots krisen finns det flera ljusglimtar - lönesumman inom privat sektor ökar för kvartalet och likaså nyföretagandet. Nu fortsätter ansträngningarna för att Stockholms företagare ska klara sig och gå stärkta ur krisen så att fler kommer i jobb och Stockholm kan fortsätta växa och utvecklas, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Effekterna av Covid-19-pandemin syns tydligast på utvecklingen av arbetsmarknaden. Inom hotell- och restaurangbranschen som drabbats hårdast, minskar de kommersiella övernattningarna med 18 procent i Stockholms län under kvartalet. Varslen generellt skjuter också i höjden och ökar med drygt 260 respektive 1 200 procent i Stockholms län och stad. Detta är en kraftigare ökning av varslen än under finanskrisens inledande kvartal 2008. Slutligen återspeglas denna utveckling av en ökad arbetslöshet på 0,5 procentenheter i slutet av första kvartalet.

– Stockholm är Sveriges ekonomiska motor med en långvarig sysselsättningstillväxt. Pandemin är en chock för den globala ekonomin som lamslagit besöksnäringen, men också stora delar av Stockholms näringsliv. Trots att statistiken endast fångar de inledande effekterna av pandemin kan vi se dramatiska siffror över antalet varslade personer, som saknar motstycke. Nu är det av största vikt att vi alla tar ansvar och gör vårt yttersta för att mildra effekterna av pandemin och rusta Stockholm för framtiden, säger Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region. 

Om konjunkturrapporten
Konjunkturrapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.
 
Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, 
stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

 Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.