2021-03-31 06:00Pressmeddelande

Tufft konjunkturläge i spåren av Covid-19

Foto: 
Mikael Sjöberg, mediabank.visitstockholm.comFoto: Mikael Sjöberg, mediabank.visitstockholm.com

2020 har i stort präglats av Covid-19-pandemin och dess följdverkningar. Detta håller i sig även under det fjärde kvartalet med en negativ påverkan på arbetsmarknaden, visar konjunkturrapporten. Ljusglimtar finns dock när det gäller utvecklingen av näringslivet med fler nystartade företag och färre konkurser.

- Pandemiåret 2020 var otroligt tufft för Stockholms näringsliv och vi ser att arbetslösheten och varslen ökat, tillsammans med en minskande sysselsättning. Det är samtidigt glädjande att Stockholm växer och att antalet invånare fortsätter att öka. Nu återstår bara 24 400 invånare för att Stockholms stad ska nå milstolpen 1 000 000 invånare, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.

Konjunkturrapporten för 2020 års sista kvartal visar att effekterna av Covid-19 pandemin gör fortsatt tydliga avtryck på arbetsmarknaden. Antalet lediga jobb minskar generellt och i synnerhet inom finansiell verksamhet och offentlig förvaltning. De kommersiella övernattningarna minskar även detta kvartal med 57 respektive 63 procent för Stockholms län och stad. Sysselsättningen minskade med 0,6 procent under kvartalet vilket motsvarar 7 900 personer. Framförallt sker minskningen inom branscherna vård- och omsorg, utbildning samt personliga och kulturella tjänster. Varslen ökar också men inte lika dramatiskt som tidigare under året. Slutligen stiger arbetslösheten med 1,8 %-enheter i länet samt 2,1 %-enheter i staden.

- Pandemins effekter gör tydligt negativt avtryck i vissa branscher och på arbetsmarknaden, där staden drabbats extra hårt. Som landets tillväxtmotor är det en situation som vi utvärderar och tar på största allvar. Insatser för att stärka de krisdrabbade branscherna kommer vara centrala både för de drabbade företagen och för att möta de negativa effekterna på arbetsmarknaden, säger Staffan Ingvarsson, VD Stockholm Business Region.

Ladda ner konjunkturrapporten här.

Om konjunkturrapporten
Konjunkturrapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm
stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Läs om stadens åtgärder för att återstarta Stockholm här.Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.