2018-12-11 13:44Pressmeddelande

Två kommuner i Stockholmsregionen säljer mark till Microsoft

null

Gävle kommun och Sandviken kommun i Stockholmsregionen har beslutat att sälja totalt 130 hektar mark till Microsoft för 269 miljoner kronor och skapar på så sätt förutsättningar för en av Sveriges större internationella investeringar.

Stockholmsregionen är attraktivt för företag som söker stabila, säkra och hållbara miljöer. Gävle-Sandviken är en av landets starkaste industri- och exportregioner, med styrkor som tillgänglig arbetskraft, mark, fossilfri energiproduktion, stabil driftsäkerhet samt närhet till Stockholm och Arlanda.Totalt säljer Gävle kommun och Sandvikens kommun 130 hektar mark, vilket storleksmässigt motsvarar ungefär 260 fotbollsplaner.

”Microsofts intresse av industrimark i två kommuner inom Stockholm Business Alliance är ett glädjande besked och visar på Stockholmsregionens attraktionskraft och globala konkurrenskraft”, säger Anna Gissler, tf VD Stockholm Business Region.

Besluten om markförsäljning fattades vid extrainkallade kommunstyrelsesammanträden i Gävle och Sandviken. Den totala köpeskillingen är 269 miljoner kronor. Gävle säljer mark för 140 miljoner kronor och Sandviken kommun säljer mark för 129 miljoner kronor.

”Det är väldigt spännande att ett företag som Microsoft, med en sådan magnitud inom den digitala infrastrukturen, är intresserad av stora markområden inom vår region. Vår målsättning är att detta blir en av regionens största industriella etableringar", säger Patrik Stenvard (M), kommunstyrelsens ordförande i Gävle.

”Att världsledande företag visar intresse för vår region stärker vår attraktionskraft och erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter. Affären kan förstärka Gävle-Sandviken som en modern industriregion med ännu ett internationellt företag", säger Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande i Sandviken.

Arbetet med att stötta Microsoft i investeringsprocessen har skett i ett nära samarbete mellan Stockholm Business Alliance, Gävle-Sandviken, Invest in Gävleborg, Business Sweden samt lokala partners.

”Nu hoppas vi att med gemensamma krafter tillsammans med Microsoft skapa förutsättningar för nästa steg”, säger Tora Holm, affärsutvecklare på Invest Stockholm som driver arbetet med etableringar inom det regionala samarbetet Stockholm Business Alliance.

Kontaktpersoner:
Anna Gissler, tf VD, Stockholm Business Region, 070-472 80 51
Patrik Stenvard (M), kommunstyrelsens ordförande Gävle, 070-307 44 62 
Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande Sandviken, 070-370 93 32

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Vår gemensamma vision är att långsiktigt behålla positionen som Europas ledande hållbara tillväxtregion. Arbetet med internationella etableringar inom Stockholm Business Alliance drivs av Invest Stockholm.
www.stockholmbusinessalliance.se

Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.
www.investstockholm.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler