2009-03-04 11:51Pressmeddelande

Unik kartläggning av Mälardalens automationsindustri

Automationsbranschen är viktig för Sverige. Bland annat står den för 10 procent av världsmarknaden. Det framkommer av en ny kartläggning som Stockholm Business Region och Automation Region låtit genomföra.

Automation är synonymt med kostnads- och energibesparingar, men också med framtidsmöjligheter och spjutspetsteknologi. För producerande företag, såväl som kraftverk och fastighetsförvaltare kan produktionslinjer optimeras, fastighetsfläktar finjusteras och kraftverk trimmas. Automation är i allra högsta grad en framtidsbransch, vilket framkommer av en unik kartläggning som Stockholm Business Region och den nybildade samarbetsorganisationen Automation Region låtit genomföra.

- Det är bra att få dessa siffror fastställda. Automationsklustret i Mälardalen är bland de största i välden och det är uppenbart att det är viktigt för vårt välstånd och konkurrenskraft, säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.

I rapporten framgår bland annat att det i finns cirka 500 företag i Stockholm-Mälardalsregionen som arbetar inom branscher såsom processindustri, verkstadsindustri, transportlogistik och fastighetsautomation, vilka omsätter 30 miljarder kronor och sysselsätter 15 000 personer. Mälardalens kluster dominerar den svenska automationsbranschen, som i sin tur utgör hela 10 procent av världsmarknaden.

- Nu ska vi öka synligheten för en av de viktigaste branscherna vi har Sverige. Detta är områden där svenska företag och högskolor är i världsledande ställning. Med Automation Region ska vår position stärkas ytterligare och denna kartläggning är ett viktigt steg, säger Sven-Arne Paulsson, processledare på Automation Region.

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se
Sven-Arne Paulsson, processledare Automation Region
021-10 13 17, sven-arne.paulsson@automationregion.com

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se

Om Automation Region
Automation Region är en samarbetsorganisation med syfte att stärka och synliggöra Sveriges världsledande automationsindustri. Organisationen arbetar med kompetensförsörjning, marknadsföring och att etablera mötesplatser för branschen. 40 medlemsföretag och partners ingår i nätverket som finansieras av stöd från näringslivet, akademin, staten och EU.
www.automationregion.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler