2011-03-29 08:30Pressmeddelande

Utländska investeringar i Stockholm fortsätter att öka

Stockholm är hett för utländska investerare. Under 2010 ökade antalet direktinvesteringar i Stockholmsregionen med 12 procent.

Totalt gjordes 183 utländska direktinvesteringar. Den mest attraktiva sektorn var ICT, informations- och kommunikationsteknik, följt av detaljhandel, företagstjänster och miljöteknik. Det framkommer när resultatet från 2010 nu är sammanställt. 

– Det är uppenbart att intresset för Stockholm bland internationella investerare är stort.  En hög kompetensnivå, den stora mängden innovativa företag och en tillväxt i Europatoppen bidrar till detta goda resultat. Det är viktigt att vi fortsätter att främja utvecklingen och kontinuerligt stärker vår attraktionskraft i en allt tuffare internationell konkurrens, säger Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholm.

Stockholm Business Region Development var aktiva i 56 investeringar, vilket motsvarar 44 procent av investeringarna i Sverige där investeringsfrämjande organisationer deltagit.

Resultatet visar också att Asien blir en allt viktigare affärspartner. Europiska och nordamerikanska är fortfarande störst men antalet investerare från Asien växer.

Korta fakta    • Flest investerare kom från USA (39 stycken) följt av Storbritannien (22), Norge (20) och Kina (15)
    • Mest attraktiva branscher var ICT (48), detaljhandel (29), företagstjänster (21), miljöteknik (16) följt av läkemedel-, bio- och medicinteknik (13)
    • Av de investeringar som Stockholm Business Region aktivt arbetat med uppgick värdet till 1,3 Mdr och 689 arbetstillfällen skapades eller säkrades
    • Exempel på utländska investeringar under året är Wind River (USA), Skype (USA), Imtech (Nederländerna), Omena (Finland), Toshiba (Japan), Doc Morris/Celesio (Tyskland) och Google (USA)
    • Som en utländsk direktinvestering inkluderas nyetablering, expansion, riskkapitalinvestering, uppköp, licensiering, strategisk allians och joint venture Aktuella investeringar i Stockholmsregionen publiceras löpande på: www.twitter.com/investstockholm

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. StockholmBusiness Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler