2009-06-01 16:22Pressmeddelande

Utmaningarna för kompetensförsörjningen i Stockholmsregionen kartlagda

Stockholm har kompetensmässigt en god position och förutsättningar att ytterligare stärka sin konkurrenskraft. Men samtidigt behövs satsningar från privat och offentlig sektor. Det framkommer av en rapport som Ernst & Young har tagit fram på uppdrag av Stockholm Business Region inför Stockholmsmötet 2009.

Viktiga satsningar som föreslås i rapporten är ett ökat samarbete mellan näringsliv och utbildningsväsende, att den hotande bristen inom serviceyrken motverkas, att arbetskraftsinvandringen ökar och att vissa branscher, såsom inom teknisk och finansiell sektor, förbättrar sin marknadsföring och lockar fler unga.

- Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga för regionens konkurrenskraft. Det är viktigt att belysa dagens styrkor och framtidens utmaningar. Vi bör fortsätta att utveckla utbildningarna och arbeta för bästa möjliga kompetensförsörjning, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholm.

I Stockholm finns en stor variation av branscher och yrken som alla har specifika utbildningsbehov. Rapporten syftar till att kartlägga vad näringslivet efterfrågar, om dagens utbildningar matchar mot morgondagens behov och hur vi säkerställer regionens internationella konkurrenskraft.

Ladda ner rapporten här: www.stockholmbusinessregion.se/stockholmsmotet2009

Om rapporten
Inför årets Stockholmsmöte den 1 juni har konsultföretaget Ernst & Young genomfört den första stora kartläggningen av Stockholms kompetensbehov. Syftet är att bidra till en god kompetensförsörjning och stärka regionens konkurrenskraft.

Om Stockholmsmötet
Stockholmsmötet är ett årligt möte där en utvald grupp av regionens företagare och politiker samtalar om Stockholms utveckling och framtid. I år handlar samtalet om tillgång till kunskap och kompetens.

För mer information
Presskontakt Sten Nordin
Helena Widegren, presschef finansroteln
076-122 98 78, helena.widegren@stadshuset.stockholm.se

Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler