2008-12-10 11:55Pressmeddelande

Vad innebär regeringens infrastrukturproposition för Stockholm?

Den 18 december tar riksdagen beslut om infrastrukturpropositionen. Hur kommer den att påverka Stockholm? Välkommen till ett frukostseminarium om infrastrukturen i Stockholm inför beslutet med Sten Nordin, finansborgarråd Stockholms stad, Magdalena Bosson, trafikdirektör Stockholms stad, Ragnvald Paulsson, departementsråd näringsdepartementet och Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Transportsystemet berör stockholmarna dagligen. Människor pendlar till och från jobb eller utbildning. Företag är beroende av effektiva transporter i hela regionen. Den 18 december tar riksdagen beslut om regeringens proposition "Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt". Vilka projekt kommer att sättas igång? Vad innebär propositionen för Stockholmsregionen?

När: Måndag den 15 december, klockan 08.00 - 09.00, frukost från klockan 07.45.
Var: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33.
Anmälan: Mejla per.holmlund@sbr.stockholm.se.
Medverkande: Sten Nordin, finansborgarråd Stockholms stad, Magdalena Bosson, trafikdirektör Stockholms stad, Ragnvald Paulsson, departementsråd näringsdepartementet och Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

För mer information
Per Holmlund, pressansvarig Stockholm Business Region
070-47 28069, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia och är helägt av Stockholms stad.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler