2012-10-19 11:33Pressmeddelande

Vad tycker de utländska företagen om Stockholm? Välkommen till årets toppmöte mellan utländska företag och Stockholm stad

Välkommen till den årliga nätverksträffen mellan utländska företag och politiker i Stockholms stad den 25 oktober. Syftet är att utbyta tankar och åsikter för att stärka stadens internationella konkurrenskraft. Träffen ger en unik möjlighet att få utländska företags syn på Stockholm.

Hur resonerar utländska företag i valet av etableringsort? Vad kan Stockholm göra för att fortsätta förbättra möjligheterna för företag att etablera sig och verka i regionen? Vad är företagen nöjda med, vad saknas? På agendan står bland annat paneldiskussioner och mingel.

Tid: Torsdag den 25 oktober klockan 16.30 – ca 18.00. Därefter nätverksmingel till klockan 19.30.
Plats: Stockholms stadshus, Prinsens galleri, ingång borgargården.
Medverkande: Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholm, Chris Heister, landshövding Stockholms län, Lars Heikensten, vd Nobelstiftelsen, Klas Wahlberg, Vd Bombardier Sverige, Ulrich Link, vd Skandinavien, Finland och Baltikum, Lufthansa Group, Olivier Coutin, vd Unibail-Rodamco Norden, Johan Sandell, vd IBM Sverige, Carl-Erik Lagercrantz, vd BT Norden och Baltikum samt Robert Ameln, vd Lavazza Nordic. Moderator är Willy Silberstein.
Anmälan: per.holmlund@stockholm.se

Hälften av alla multinationella företag med verksamhet i Norden har sitt säte i Stockholmsregionen. Stockholm är nu den åttonde största staden med flest huvudkontor i världen enligt Öresundsinstitutets rapport Location of Nordic and Global HQs 2010.  Några av de senaste exemplen på företag som valt att etablera sig i Stockholm som nordisk bas är Bank of China, Fitch Ratings, Decathlon och Fortis.

Arrangörer är Stockholm Business Region i samarbete med amerikanska, brittiska, franska, italienska och tyska handelskammaren samt Kanadas ambassad.

För mer information:
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler