2014-08-22 10:35Pressmeddelande

Välfärdsutmaningar i fokus på Digital Health Days i Stockholm

Den andra upplagan någonsin av Digital Health Days i Stockholm går av stapeln 25-26 augusti. Stockholm Business Region modererar ett seminarium där fokus ligger på de stora hälsoutmaningar vi möter i framtiden och vilka lösningar som bolag i Stockholmsregionen kan presentera.

Ny teknologi transformerar hälso- och sjukvården idag. Den internationella konferensen Digital Health Days sätter framtidens vård på agendan.

Övervikt, depression och en allt mer åldrande befolkning är utmaningar för en värld som strävar efter en ökad levnadsstandard och är redan en utmaning för våra välfärdssystem.

Stockholm Business Region anordnar ett seminarium på Digital Health Days som presenterar vilka lösningar som finns inom Digital Health i Stockholmsregionen.

Seminariet handlar om hur den nya tekniken påverkar utvecklingen av nya behandlingsmetoder och läkemedel.

- I Stockholmsregionen har vi flera företag som är synnerligen framstående inom Digital Health. På seminariet kommer vi att prata om deras produkter och vi kommer även att få höra varför ett av våra företag lyckats med världsomspännande succé, säger moderatorn Ylva Hultman, Business Development Manager på Stockholm Business Region Development. Vi har en lång tradition av forskning här, från Nobel till dagens öppna data, det är sådant som gör att vi är framstående.

Medverkande på seminariet är bland andra Hoa Ly från Hoas Toolshop som utvecklat en app som reducerar antalet terapisessioner för deprimerade, Cecilia Bergh från Mandometer som utvecklat ett hjälpmedel för ätstörda och Jonas Jendi som varit med och startat företaget Cog Med. 

Seminariet äger rum klockan 13.00 måndag den 25 augusti på Digital Health Days, Stockholmsmässan


Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler