2009-03-02 10:44Pressmeddelande

Välkommen på seminarium om Mälardalen – världsledande inom automation

Välkommen på ett seminarium om en av svensk industris absoluta framtidsbranscher - automation. På seminariet presenteras en unik kartläggning över Mälardalens världsledande automationskluster: dess styrkor, hot och möjligheter.

Automation är synonymt med kostnads- och energibesparingar, men också med framtidsmöjligheter och spjutspetsteknologi. För producerande företag, såväl som kraftverk och fastighetsförvaltare kan produktionslinjer optimeras, fastighetsfläktar finjusteras och kraftverk trimmas. Automation är i allra högsta grad en framtidsbransch. Men hur stor är den i förhållande till andra branscher? Hur viktig är den för vår konkurrenskraft? Vilka är dess styrkor och svagheter? Hur kan branschen samverka och göra sig synlig för att fortsätta attrahera kompetens, inom Sverige och utomlands?

Välkommen när dessa och andra frågor diskuteras på ett seminarium om automationsbranschens nuläge och framtid. I samband med seminariet presenteras den första studien om Sveriges och Mälardalens automationskluster: dess styrkor, svagheter och möjligheter.

När: Onsdag 4 mars klockan 08.00 - 09.00. Frukost serveras från klockan 07.30.
Var: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, 1 trappa
Medverkande: Sven-Arne Paulsson, processledare Automation Region, Magnus Edblom regionchef Beijer Electronics, Curt-Åke Sundholm, utredare.
Anmälan: per.holmlund@sbr.stockholm.se, senast 3 mars. Observera att antalet platser är begränsat.

För mer information:
Per Holmlund, pressansvarig Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se www.stockholmbusinessregion.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia och är helägt av Stockholms stad.


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler