2020-12-09 06:45Pressmeddelande

Värdet av kulturella och kreativa näringar i Stockholm – större än hela Sveriges livsmedelsindustri

Foto: Anna Hugosson, mediabank.visitstockholm.comFoto: Anna Hugosson, mediabank.visitstockholm.com

En ny rapport från Invest Stockholm visar att värdet av kulturella och kreativa näringar i Stockholm överstiger värdet av livsmedelsindustrin i hela Sverige. Med tanke på de stora belopp kulturella och kreativa näringar omsätter, talas det lite om investeringspotentialen i sektorn, och dess funktion som motor för Stockholms och Sveriges ekonomi.

Kulturella och kreativa näringar i Stockholm omsatte 217 miljarder kr 2018. Motsvarande siffra för detaljhandeln i Stockholm var 160 miljarder kr samma år. Ytterligare jämförelser kan göras med livsmedelsindustrin i hela Sverige som omsatte 195 miljarder kr 2018, och Sveriges skogsindustri som omsatte 222 miljarder kr.

— De kulturella och kreativa näringarna bidrar till Stockholms ekonomi med innovation, jobb och tillväxt. Men de är också en avgörande del av stadens identitet och attraktionskraft, tätt sammankopplade med vår besöksnäring. Den ekonomiska krisen är djup här och nu, Stockholms kulturella och kreativa näringar spelar en avgörande roll i återhämtningen. Därför är det viktigt att särskilt drabbade branscher får riktade statliga stöd för att överleva den akuta krisen”, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Rapporten visar att det genomsnittliga värdet som varje anställd skapar inom kulturella och kreativa näringar i Stockholm var 2018 totalt 992 000 SEK. Detta är bara snäppet under det totala genomsnittet i Stockholm (1 125 000 SEK) och lite över det totala nationella genomsnittet (925 000 SEK). Sektorn är inte bara viktig för Stockholms ekonomi utan också för dess arbetsmarknad. Över 63 000 personer var anställda inom kulturella och kreativa näringar i Stockholm 2018.

Sett över en tioårsperiod har kulturella och kreativa näringar upplevt en stadig tillväxt, även om skillnader finns mellan olika subsektorer. Branschens omsättning har ökat med 35 procent och antalet anställda med 13,5 procent sedan 2010.

Rapporten redovisar förklaringar till varför förutsättningarna för människor att vara kreativa är exceptionella i Stockholm, men pekar också på viktiga områden där det finns behov av insatser för att säkerställa kompetens och fortsatt tillväxt. Innehållet kan även bidra till insikter om hur de kulturella och kreativa näringarna skulle kunna bidra till återhämtningen efter pandemin.

Om rapporten ”Creative and Cultural Industries in Stockholm”
Syftet med rapporten är att belysa omfattningen av de kulturella och kreativa näringarna i Stockholm: hur de har vuxit de senaste åren, vilka drivkrafterna är för denna tillväxt och vad som kan hindra en fortsatt expansion av sektorn i framtiden. Rapporten är skriven på engelska för att också fungera som underlag för internationella investerare. Rapporten är producerad av Invest Stockholm, ett dotterbolag till Stockholm Business Region, med hjälp av United Minds.

Läs hela rapporten här!

För mer information, kontakta:
Ariane Pousette, Projektledare, Invest Stockholm, +46 (0)76 122 80 61, ariane.pousette@stockholm.seOm Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.