2015-10-05 11:00Pressmeddelande

​Vinnaren av Stockholms stads Accelerationsstipendium korad

Idag offentliggörs vinnaren av Stockholms stads Accelerationsstipendium för 2015. Stipendiet tilldelas Joacim Westlund för innovationen Flic på Shortcut Labs.

Med anledning av Stockholms stads Innovationsstipendiums 30-års jubileum delas i år ett nytt Accelerationsstipendium ut med syfte att uppmuntra personer att vidareutveckla eller skala upp sina innovationer. Stipendiet på 225 000 kronor tilldelas en av de sista tre årens innovationsstipendiater och väljs efter en ansökningsprocess och jurybedömning.

Accelerationsstipendiet 2015 tilldelas vinnaren med motiveringen:

”Accelerationsstipendiet handlar ytterst om förmågan att vidareutveckla och skala upp innovationer. Mottagaren av Accelerationsstipendiet 2015 har visat en särskild förmåga att på kort tid utveckla en unik idé till ett konkurrenskraftigt bolag. Med en innovation som belönades med Innovationsstipendiet för 3 år sedan har företaget tagit sig an marknaden med storm och inte bara lyckats vidarutveckla, lansera och framgångsrikt sälja sin produkt. Man har därutöver, under samma korta tid, lyckats bygga ett starkt varumärke och göra sig ett namn på den internationella marknaden.

Vinnare av Stockholms stads Accelerationsstipendium 2015 är Joacim Westlund för innovationen Flic.”

Accelerationsstipendiet möjliggörs genom en jubileumsdonation från Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond. Juryn består av Jessica Nilsson, Northzone, Jan Lundqvist, Start-Up Stockholm och Innovation Nation och av Ylva Ryngebo, Agne Johanssons Minnesfond och Medical Innovation Design MID AB.

Ansökningstiden för Stockholms stads Innovationsstipendium är fortfarande öppen fram till och med den 13 oktober 2015. Stipendiet delas ut årligen till sju innovationer inom Stockholms profilområden: IT och telekom, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, vardagsprodukter, tjänster, besöksnäring och life science. Syftet är i första hand att stimulera och uppmuntra personer att utveckla sina innovationer. Stipendierna delas ut av finansborgarrådet Karin Wanngård under en ceremoni i Stockholms stadshus i december.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler