2016-12-06 16:32Pressmeddelande

Vinnarna av Stockholms Innovationsstipendium 2016

null

Årets vinnare av Stockholms Innovationsstipendium representerar innovativa lösningar på högaktuella utmaningar och samhällsproblem. Det handlar om alltifrån innovationer som kommer revolutionera hur vi konsumerar och producerar mat i staden till ett nytt hjälpmedel för att underlätta kommunikation med traumatiserade barn. Totalt får sex stipendiater dela på 630 000 kr.

Idag delade Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S) ut Stockholms Innovationsstipendium till sex stipendiater vid en ceremoni i Stadshuset.

- Innovationsstipendiet har instiftats för att uppmuntra idéer och kreativ utveckling. Stockholm är en av världens mest innovativa städer, det är avgörande för vår förmåga att locka till oss investeringar och företag. Många idéer leder till att nya tjänster och produkter utvecklas och att fler företag skapas, vilket är bra för tillväxten och jobben. Det här är ett sätt att uppmärksamma och premiera kreativitet och företagande, säger finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Stipendiet är indelat i sex kategorier. Här är 2016 års vinnare i varje kategori. Se motiveringarna i den bifogade bilagan.

Besöksnäring
Viking Line Boat Transfer: Ett samarbete mellan Ressel Rederi och Viking Line ger en snabb och säker transfer till Djurgården och Stockholm City. 
Stipendiat: Elias Nilsson

Kulturella & kreativa näringar
Those who affected me: Textil möter ny teknik i denna interaktiva, ljusemitterande textilinstallation som bjuder in publiken till att påverka dess uttryck genom beröring.
Stipendiat: Malin Bobeck

Life Sciences
Backrefresh seating system: En stol som lindrar ryggsmärta, botar och förhindrar diskbråck.
Stipendiater: Tommi Rinne, Karri Suddenbach

Miljöteknik
Grönska: Ett yteffektivt odlingssystem för inomhusbruk för lokalt producerade örter och grönsaker. Målet är att revolutionera hur vi konsumerar och producerar mat i staden.
Stipendiater: Natalie de Brun Skantz, Robin Lee, Petter Olsson

Tech
FineCell: Levererar en miljövänlig teknologi för att framställa förnybara och säkra nanomaterial billigare, och med högre kvalitet än industrin tidigare gjort.
Stipendiater: Dongfang Li,Jonatan Henschen, Monica Ek

Vardagsprodukter
Mediating objects: Är en serie taktila objekt med olika materiella kvalitéer som har som mål att hjälpa barn att hitta sina egna ord under terapi.
Stipendiat: Martha Brauer.

Under prisceremonin meddelade Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond, som möjliggör Stockholms Innovationsstipendium att de planerar att göra Accelerationsstipendiet till ett årligt stipendium. Accelerationsstipendiet kan sökas av tidigare års mottagare av Stockholms Innovationsstipendium och syftar till att uppmuntra personer att vidareutveckla eller skala upp sina innovationer.

Läs mer om samtliga nominerade.

För mer information

För kommentarer från Karin Wanngård, kontakta Ömer Oguz, presskontakt: 070-122 92 34.

www.innovationsstipendiet.se

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.investstockholm.com  
www.visitstockholm.com
www.stockholmbusinessregion.se 


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler