2015-12-07 15:33Pressmeddelande

Vinnarna av Stockholms stads Innovationsstipendium

null

Årets vinnare av Stockholms stads Innovationsstipendium, som är ett av Sveriges största, kommer att kunna lösa globala miljöproblem som läckage från gasledningar till att möjliggöra för blinda att spela i orkester. Gemensamt för stipendiaterna är att de bidrar till utveckling av sin bransch och kan bli morgondagens svenska exportframgång. Prissumman på 600 000 delas av sju stipendiater.


Emilia Bjuggren (S), Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad delade idag ut Stockholms stads Innovationsstipendium till de sju stipendiaterna vid en ceremoni i Stadshuset. Så här säger Karin Wanngård (S) finansborgarråd om årets vinnare:

- Stockholm har tagit plats på den internationella arenan som en kreativ region tack vare världskända företag som Skype, Spotify och Tobii Technology. Det här priset syftar till att stötta och uppmärksamma framtidens exporter från staden, säger Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Stockholms stads Innovationsstipendium är sedan 1985 ett av Sveriges största pris för innovatörer – amatörer som proffs – och har för många varit en startinjektion till livskraftiga företag. Syftet är att främja kreativitet och företagande.

- När jag träffar årets stipendiater slås jag av den höga nivån, de representerar alla framtiden inom sina respektive områden. Från tidigare år vet vi att stipendiet har varit en skjuts framåt. Det visar inte minst en av tidigare års vinnare Joacim Westlund som med innovationen Flic, också fick årets Accelerationsstipendium, säger Karin Wanngård.

Stipendierna är indelade i sju kategorier som speglar Stockholms starkaste näringar. Här är vinnarna. Se motiveringarna i den bifogade pdfbilagan:

1. Vardagsprodukter: Stormie Poodle - Caroline von Post

2. Miljöteknik: Next Seal - Andreas Söderberg, Bengt Adolfsson och Martin Stenbäck

3. IT & Telekom: Buildsafe, Leo Sydow, Viktor Broberg, Johan Brunedal, Deniss Karavajev,

Samuel Jaeger

4. Life Sciences: AsthmaTuner, Henrik Ljungberg, Björn Nordlund, Martin Löfbom

5. Tjänster: Corso - Meyser Abduljabbar, Arish Karadaghi

6. Kulturella & kreativa näringar: TactSense – Wu Jing, Ellen Sundh, Ric Wasserman, Runo Andersson, Jan Bengtson, Andreas Ahlin

7. Besöksnäring: Gearmondo - Gustav Brandt, Teodor Linder & Oskar Otterskog

Läs mer om årets samtliga nominerade.

Följ oss på Twitter, @SthlmInnoStip #Innoveramera

För mer information

För kommentarer från Karin Wanngård, kontakta Ömer Oguz, presskontakt: 076-122 92 34

Ann-Charlotte Jönsson, PR Manager, Stockholm Business Region, tel: 08-508 28 507, ann-charlotte.jonsson@stockholm.se

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler