2014-12-11 12:00Pressmeddelande

Vinnarna av Stockholms stads Innovationsstipenium 2014

Årets vinnare av Stockholms stads Innovationsstipendium, som är ett av Sveriges största, kommer att förenkla allt ifrån assisterade förlossningar till slangbyte av cykelhjul. Gemensamt för stipendiaterna är att de bidrar till utveckling av sin bransch och kan bli morgondagens svenska exportframgång.


Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad, delade idag ut stipendiet till de sju stipendiaterna vid en ceremoni i Stadshuset.

- Stockholm har tagit plats på den internationella arenan som en kreativ region tack vare världskända företag som Skype, Spotify och Tobii Technology. Det här priset syftar till att stötta och uppmärksamma framtidens exporter från staden, säger Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Stockholms stads Innovationsstipendium är sedan 1985 ett av Sveriges största pris för innovatörer – amatörer som proffs – och har för många varit en startinjektion till livskraftiga företag. Syftet är att främja kreativitet och företagande.

- När jag träffar årets stipendiater slås jag av den höga nivån, de representerar alla framtiden inom sina respektive områden. Från tidigare år vet vi att stipendiet har varit en skjuts framåt, exempelvis prisades appen Gestrument för tonsättare 2012 och har idag nått ut världen över, säger Karin Wanngård.

Stipendierna är indelade i sju kategorier som speglar Stockholms starkaste näringar. Här är vinnarna. Se motiveringarna i den bifogade pdfbilagan:

1. IT & Telekom:RelationDesk (Digitalt verktyg för kundrelationer), Fritjof Andersson

2. Miljöteknik: QualiFare (verktyg för måltidsoptimering), Camilla Byrinder

3. Kulturella & kreativa näringar: Codarica (en kodningsapp för barn), Sanna Nilsson, Lovisa Levin, Rosalyn Knapp och Marcus Lindström

4. Vardagsprodukter: Tubeix (en produkt för cyklar), Hans Hällström

5. Tjänster: CityFlow (Ett navigationssystem för yrkesförare), Jonas Bohman och Ulrika Bohman

6. Besöksnäring: Tempus Fugit (en platsspecifik soundwalk app), Rebecka Pershagen

7. Life Sciences: Genit – Handle with care (en produkt vid förlossning), Oliver Mohseni, Khurram Yousaf, Gunilla Ajne och Magnus Westgren

Läs mer om årets samtliga nominerade.

Följ oss på Twitter, @SthlmInnoStip #Innoveramera

Bild på pristagarna publiceras senare under dagen


För mer information

För kommentarer från Karin Wanngård, kontakta Ömer Oguz, presskontakt: 076-122 92 34

Ann-Charlotte Jönsson, PR Manager, Stockholm Business Region, tel: 08-508 28 507, ann-charlotte.jonsson@stockholm.se


Om Stockholms stads Innovationsstipendium

Innovationsstipendiet är stockholmarnas eget pris och delas ut inom sju kategorier: IT & Telekom, Miljöteknik, Kulturella & kreativa näringar, Vardagsprodukter, Tjänster, Besöksnäring och Life Science. För att nomineras måste den tävlande vara bosatt eller arbetande/studerande i Stockholms stad. Stipendiaterna offentliggörs under en ceremoni i Stadshuset den 11 december. Stipendierna delas ut av Stockholms stads Finansborgarråd, Karin Wanngård.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler