Invest Stockholm


Pressrum

Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad 

Kontaktpersoner

Marie Sundström
PR and Marketing Manager, Invest Stockholm
Marie Sundström
Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler