2020-11-26 09:50Pressmeddelande

Stockholms bästa innovationer 2020 utsedda

En av de fem bästa innovationerna handlar om att främja det blå friluftslivet. Foto: Henrik Trygg, mediabank.visitstockholm.comEn av de fem bästa innovationerna handlar om att främja det blå friluftslivet. Foto: Henrik Trygg, mediabank.visitstockholm.com

Idag offentliggjordes vinnarna av Stockholms Innovationsstipendium. En jury bestående av 32 experter från Stockholms näringsliv och innovationssystem har under hösten utvärderat 160 innovationer och utsett de fem mest lovande.

Stipendieceremonin för Stockholms Innovationsstipendium sker vanligtvis under högtidliga former i Gyllene salen i Stockholms stadshus. I år blev det istället en direktsänd digital ceremoni för första gången i stipendiets 35-åriga historia. Av 15 finalister fick fem lyckliga vinnare reda på att de vunnit över videolänk. Vinnarna erhåller ett stipendium på 100 000 kr var, fri arbetsplats på United Spaces i sex månader och innovationsrådgivning via Almi.

– Nya innovationer är en viktig del när Stockholm växer och utvecklas. I spåren av pandemin omvandlas många näringar snabbt, och kanske har behovet av innovationer aldrig varit så stort som nu. Det är därför mycket hoppingivande att pristagarna håller så hög nivå i år, och deras innovationskraft ger oss inspiration inför framtiden, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.

Flest ansökningar i år fick kategorin Social och ekologisk hållbarhet. Jurymedlemmen Johan Strandberg, IVL, kommenterar årets skörd av ansökningar.

– Detta år var det svåraste hittills för oss i juryn. Vi fick in många riktigt bra och konkreta innovationer, flera som kommit längre i sin utveckling och till och med fått sina första kunder. Det är särskilt glädjande att det finns många innovatörer inom social och ekologisk hållbarhet som funnit en marknad. Det är en indikation på att det finns en efterfrågan på nya innovationer som gör gott, säger Johan Strandberg, Affärsutvecklare och projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Nedan följer vinnarna och juryns motiveringar i respektive stipendiekategori.

Life Science och hälsa

Stipendiat: Noushin Emami (Mosquito only spray)
Juryns motivering: ”Detta är en innovation som löser en global utmaning på ett skalbart och hållbart sätt. Förslaget bygger på forskning från Stockholms Universitet samt har en god innovationshöjd med låg miljöpåverkan. Innovationen har potential att på ett positivt sätt förändra livet för miljontals människor på vår jord, genom att skydda dem mot världens dödligaste insekt. Vinnare i Stockholms Innovationsstipendium 2020 i kategorin Life science och hälsa är Noushin Emami med innovationen Mosquito only spray.”

Social & ekologisk hållbarhet

Stipendiat: Eva Björkman (Aktiverad kalksten för en levande Östersjö)
Juryns motivering: ”Årets stipendium går till en innovation som lyckas skapa något nytt i det som tidigare var ett tomrum på marknaden. Av det som inte sågs som tillräckligt värdefullt för att satsa på, har pristagaren lyckats skapa en produkt som på sikt kan åtgärda ett stort problem. Genom innovativ behandling och användning av ett restmaterial från kalkindustrin, kan fosfor bindas till botten så att övergödningen av Östersjön minskar. Vinnare i Stockholms Innovationsstipendium 2020 i kategorin Social och ekologisk hållbarhet är Eva Björkman med innovationen "Aktiverad kalksten för en levande Östersjö.”

Förenkla vardagen

Stipendiat: Fredrik Karlberg (Cykel som alltid funkar, nu Jonnabike.se)
Juryns motivering: ”Årets vinnare har tagit fram en lösning som ligger rätt i tiden och matchar ett flertal trender, så som strävan mot ett hälsosammare och mer hållbart liv, där ”att ha tillgång till” främjas framför ägandeskap. Vi ser ett starkt team bakom produkten med en stor domänkunskap och den bakgrund som krävs för att kommersialisera och rulla ut produkten, en produkt som kommer att kunna nyttjas av en stor del av Stockholms befolkning. Vinnare i Stockholms Innovationsstipendium 2020 i kategorin Förenkla vardagen är Fredrik Karlberg med innovationen Cykel som alltid funkar.” 

Kulturella och kreativa näringar

Stipendiat: Lin Kowalska (Popswap)
Juryns motivering: ”Re-use är det nya svarta. Cirkularitet sparar resurser och är nyckeln till ett hållbart samhälle.  På samma sätt som dejting har genomgått en stor förändring ser vi nu hur modebranschens Tinder växer fram. Årets vinnare i Stockholms Innovationsstipendium 2020 i kategorin Kulturella och kreativa näringar är Lin Kowalska med innovationen Popswap.”

Resor och turism

Stipendiat: Jakob Rudberg (Stockholm Kajakled)
Juryns motivering: ”Vinnaren har en stark vision att göra Stockholms skärgård till världens bästa friluftsdestination. Genom nära samverkan med privata, offentliga och idéburna aktörer skapas utmärkta leder som drar nytta av skärgårdens unika egenskaper. Årets vinnare bygger goda förutsättningar att locka såväl lokala invånare som en internationell publik till det blå friluftslivet genom trygg och säker kajakpaddling i världens vackraste paddelvatten. Vinnaren av Stockholms Innovationsstipendium 2020 i kategorin Resor och turism är Jakob Rudberg med innovationen Stockholms Kajakled.”

Om Stockholms Innovationsstipendium
Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom fem kategorier: Förenkla vardagen, Kulturella och kreativa näringar, Life Science och hälsa, Resor och turism samt Social och ekologisk hållbarhet. För att nomineras måste den tävlande vara bosatt eller arbetande/studerande i Stockholms Län. Varje vinnare tilldelas stipendium på 100 000 kr, marknadsföringstillfällen och nätverksmöjligheter, fri arbetsplats på United Spaces i sex månader och innovationsrådgivning från Almi. Stipendiet drivs av Invest Stockholm med medel från staden och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Kontakt:
Kerstin von Bergen, Projektledare Stockholms Innovationsstipendium, Invest Stockholm
kerstin.von.bergen@stockholm.se, +46 (0) 70 47 280 54Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.