2020-10-16 05:50Pressmeddelande

Stockholms stad möter företagare i ny dialogform

Stockholms stad har som mål att ha Sveriges bästa företagsklimat 2025. För att uppfylla det målet har staden initierat en ny form av företagsdialoger med det lokala näringslivet. Under möten som sker för respektive stadsdel får företagare träffa representanter från stadens olika bolag och förvaltningar i syfte att kunna påverka stadens näringslivsarbete och utvecklingen i sin stadsdel.

Ett första dialogmöte hölls för företagare i Skarpnäck i september. Den 6 november är det dags för nästa möte, i Skärholmen. Staden planerar att genomföra möten i samtliga stadsdelar.  

– Vi hoppas att många företagare ska framföra sina behov och önskemål och se dessa möten som en möjlighet att påverka sin egen situation och utvecklingen i sin stadsdel. Dessutom kommer de att få information om affärsmöjligheter kopplade till stadens planer, så det finns flera anledningar att delta, säger Julika Lamberth, Avdelningschef näringsliv och utveckling på Invest Stockholm, det officiella näringslivsbolaget i Stockholms stad.

Med tanke på Covid-19 hålls dialogmötena för närvarande digitalt för att så många som möjligt ska kunna delta.  

Utöver dialogmöten har Stockholms stad nyligen lanserat Starta eget Stockholm, en kostnadsfri rådgivningstjänst där den som funderar på att starta företag har möjlighet att välja en rådgivare som bistår med coachning under företagsstarten.

Om stadens dialogmöten
För företagen är dessa möten en nätverksmöjlighet med både staden och andra företagare. Samtidigt får företagen information om affärsmöjligheter och stadens planer i närområdet. Framförallt syftar dialogmötena till att ge företagen en möjlighet att påverka utvecklingen i sin stadsdel och stadens näringslivsarbete.

Anmälan till Företagsdialog: Skärholmen den 6 november
Anmälan till Företagsdialog: Södermalm den 20 november

För mer information om stadens service till företagen, besök: foretagsservice.stockholm.

För mer information om projektet:
Kerstin von Bergen, Projektledare Företagsdialog, Invest Stockholm
E-post: kerstin.von.bergen@stockholm.se
Telefon: +46 (0) 8 508 28 054Om Invest Stockholm

Invest Stockholm arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm. Invest Stockholm är dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.